Group Information

Category:
Geographical
Description:
Welcome to the IET Wales North Network. Here you will find various items of information relating to our activities such as local network open meetings, and also contact details for members of the committee. We are planning a number of interesting events in the coming year including lectures and visits to industrial premises. We also hope to host the Present Around the World competion which we had a great deal of success with last year. Please keep looking at our "News" page which we will be updating in the near future. 

If you would like to become a committee member or help organise events, please contact me, dscrawford@theiet.org

David S Crawford IEng MIET
Chairman Wales North IET

Croeso i Rwydwaith Gogledd Cymru y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Fe welwch chi amryw eitemau gwybodaeth am ein gweithgareddau ni yma, er enghraifft cyfarfodydd agored y rhwydwaith lleol ynghyd â manylion cyswllt aelodau’r pwyllgor. Byddwn ni’n trefnu nifer o weithgareddau diddorol yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, gan gynnwys darlithoedd ac ymweliadau ag adeiladau diwydiannol. Yn ogystal, rydyn ni’n gobeithio cynnal cystadleuaeth Present Around the World – cawson ni gryn lwyddiant y llynedd. Edrychwch ar ein tudalen Newyddion yn rheolaidd – byddwn ni’n ei diweddaru hi yn y dyfodol agos.
 
Os hoffech chi fod yn aelod o’r pwyllgor neu os hoffech chi helpu i drefnu digwyddiadau, cysylltwch â fi ar  dscrawford@theiet.org os gwelwch yn dda.
 
David S Crawford IEng MIET
Cadeirydd Rhwydwaith Gogledd Cymru, y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg 
 
Access:
Public
Location:
United Kingdom
Members:
124

Tata Steel Shotton Directions

Description:
Added by: Paul Baker
File size: 313.7 KB
Total Downloads: 21
Filename: a4-tata-road-map-revised-v4.pdf

file comments

Log in to post a comment about this photo.

File Interaction